MENU
 
ON-LINE
 
DISKUZE
 

Detail člena

fojt Zdeněk Krakovský z Kolovrat III.
syn fojta Zdeňka Kolovrata-Krakovského druhého, jenž jest novodobým potomkem slovutného Albrechta staršího z Kolovrat.

Počátky slavného rodu pánů z Kolovrat se pojí se jménem obce Kolovraty, jež spadá nyní pod velké město pražské. Za panování krále Jana z Lucemburku, i jeho syna, císaře Karla, ves náležela do rukou pánů z Janovic, od nichž rod kolovratský počíná. Zde v historii poprvé nacházíme jméno Albrechta výše zmíněného, hejtmana vogtlandského, jenž na dvoře císaře spolu s komorníkem Buškem věrně sloužil a titul šlechtický si tak po zásluze vydobyl.

Od těch časů se jméno pánů z Kolovrat vine jako zdobná nit dějinami českých zemí. V duchu rodového hesla "Věrně a stále!" po boku králů i císařů stáli, velká města zkrášlovali, péče lesní stále dbali, lidu svému naslouchali, až do dnešních časů.
Zdeněk Kolovrat (45 let) zdenaal|na|shsfortuna.cz
Praha programátor a IT crowd
Ve skupině 25 let královský dělostřelec a pišťadlník
Již dávno před rokem 1995, kdy jsem byl zlákán k účinkování v naší skupině, jsem pociťoval obdiv k historickému šermu a středověké historii obecně. Začlenil jsem se do Fortuny, ovšem nikoliv jako šermíř (musím podotknout, že mé pohybově-taneční nadání je velice mizerné), nýbrž jako střelec-píšťalečník. Již v průběhu let 1996-7 se skupina po kratším útlumu rozrostla natolik, že se přistoupilo k vytvoření jednotlivých oddílů a já jsem byl jmenován hejtmanem oddílu prachové střelby. Brzy se ovšem začaly vršit i další povinnosti (studium), což nevyhnutelně vedlo k tomu, že jsem svěřenou hejtmanskou roli stále více zanedbával, a brzy jsem byl opět řadovým členem skupiny. Tím jsem do současné doby (2011), dodatečně kromě dalšího studia přibyly i veselé starosti o rodinu se dvěma ratolestmi. Nyní se konečně po delší době zdá, že času začíná opět přibývat, těším se tedy na hojnější účinkování se skupinou.

V minulosti jsme spolu s Jirkou Staňkem dávali dohromady zevrubnější práci o cestě střelného prachu do Evropy. Při sbírání cenných údajů a dohledávání podkladů k nim, pátrání po písemných pramenech a během redigování nám významně pomohli doc. Maur z pražské FF UK, dr. Racek a p. Slapnička z kralupského muzea.
Naposledy editováno 10.05.2011 01:23 uživatelem Zdenaal

Osobní galerie

 
version released