MENU
 
ON-LINE
 
DISKUZE
 

Detail člena

Kamila z Vlčí Hory
Panna Camilla – dcera Vácslava Podhradského z Vlčí Hory,
anýbrž z rodiny Podhradských z Vlčí Hory a na Bělči,
která pochází ze staré české vladické a rytířské šlechty z 15tého století.
Původním sídlem jest tvrz Vlčí Hora, dvůr, jehož držitelé povinni byli službou manskou ke Hrádku Křivoklátu. Sídlem zemanským bývala Vlčí Hora ode dávných dob.
S postupem času rodina Podhradských vlastnila tvrz Běleč s dvorem i vsí, kterou ovšem pro zaokrouhlení a zcelení panství Karlšteinského učinil purkrabě karšteinský Šebestián Markvart z Hrádku smlouvu s dotčeným Podhradským, tak, že tento obdržel městečko Krásnou Horu a za to tvrz i vsi Bělče ke hradu Karšteinu postoupil.
Poté dostal Vácslav starší Podhradský zboží Dubanské, tedy tvrz Dubany s dvorem a vsí s mlýnem, které bylo později opět prodáno.
Posledním majetkem jest tvrz Lorecká s pivovárem, sladovnou, haltéřem, štepnicí a chmelnicí, která byla postoupena Vácslavovi Podhradskému Zdislavem Zvířetickým z Vantenberku.

Jelikož Vácslav Podhradský z Vlčí Hory již stár byl, a jediné dcery jakožto dědičky měl, zůstavil opatrovnictví pro svou dceru i jmění a tímto jmenoval svého blízkého přítele - Hynka Horu z Ocelovic.
Kamila Dürich (36 let) Durich.k/zavinac/seznam.cz
Praha
Ve skupině 19 let Hejtman tanečního oddílu a zároveň dvorní dáma holdující tanci, vinné révě, vaření a sledování módy v odívání
Historie ve všech směrech mě lákala již od dětství. Jako malá jsem s rodinou navštěvovala různé hrady i bitvy a v úžasu vše sledovala a toužila být součástí těchto scén a byla ohromena kouzlem starých objektů. Na to jsem začala studovat uměleckou školu zaměřenou na historii a to byl již první krůček k tomu, abych se seznámila s lidmi, kteří měli co do činění s historickými akcemi. V 16letech jsem začala navštěvovat kurzy historického tance pod vedení Mirka Smahy, tehdy mého spolužáka, a také začala jezdit, ovšem zatím sama za sebe, na něco málo bitev. Přelom nastal roku 2001, kdy jsem na kurzech h.tance potkala Terezu Fečovou, spřátelili jsme se a ona mne dovedla do shš Fortuna.

Kvalifikace v oblasti tance:
- Od roku 2002 (do 2005) semináře gotického a renesančního tance pod vedením Miroslava Smahy, Škola starého tance v Praze Emauzích.
- Od roku 2004 (do roku 2009) pravidelné tréninky barokního tance pod vedením Hany Slačálkové (1,5h. týdně)
- 26.8 – 3.9.2005 Kurz tanců 17. a 18. století v Českém Krumlově pod vedením doc. Heleny Kazárové, Ph.D. Allmande. (6h tance denně)
- Od roku 2006 pravidelné tréninky barokního tance pod vedením Davida Biedermana a Jitky Pokorné (2h. týdně)
- Únor 2006 - červen 2006 – Taneční tréninky pod vedením taneční skupiny Trn v Oku
- 11. – 12.3. 2006 – Taneční seminář: Problematika středověkého tance. Pod vedením Mikuláše Bryana.
- 15.4 – 16.4 2006 - Seminář Ebreovský tanečník pod vedením Mikuláše Bryana
- 25.8 – 2.9 2006 Kurz tanců 17. a 18. století v Českém Krumlově pod vedením doc. Heleny Kazárové, Ph.D. Gavotce. (6h denně)
- 16.9.2006 – Taneční seminář Cinquecento I. pod vedením Hany Tillmannové
- 28.10 – 29.10.2006- Seminář Ebreovský tanečník II. Pod vedením Mikuláše Bryana.
- 20. – 22.10.2006 - Pohybový seminář v Brně pod vedením Františka Dofka z JAMU. (12 hodin)
- 2.11. – 3.11 2006- Seminář Gaillarda pod vedením Mikuláše Bryana (10h)
- 18.11.2006 – Taneční seminář Cinquecento II. Pod vedení Hany Tillmannové
- 20.1.2007 - Taneční seminář Cinquecento III. Pod vedení Hany Tillmannové
- 13. – 15.4.2007 Seminář barokního tance pro pokročilé v Mělníku pod vedením Hany Slačálkové (14,5 hodin), Škola starého tance.
- 3. – 6.5 2007 Baroko na křižovatce umění pod vedením Beatrice Massin (Fr.), barokní zámek Kuks a HAMU.
- 4.5.2007 Paměť těla v tanečním studiu Druna Praha
- 3.-6. – 24.6.2007 (Neděle)- Renesanční taneční - vedení a improvizace. Pod vedením Mikuláše Bryana.
- 30.06 – 7.7.2007 - Výbava historického tanečníka, Proseč pod Ještědem. Pod vedením:František Dofek, Václavka Křesadlová a Zita Pavlištová, rekonstrukce dobového tanečního materiálu zajišťuje Mikuláš Bryan. (7h tance denně)
- 9. - 13.4.2008 - Taneční stáž pod vedením Béatrice Massin (FR). Se.s.ta., HAMU.
- 7. - 12.7.2008 - Výbava historického tanečníka, Proseč pod Ještědem. Pod vedením:František Dofek, Marie Kinsky a Mikuláš Bryan. (7h tance denně).
- 25. - 27.7. 2008 - Kurz historických tanců Rataje nad Sázavou, Škola starého tance.
- 22. - 30.8. 2008 - Kurz tanců 17. a 18. století v Českém Krumlově pod vedením doc. Heleny Kazárové, Ph.D. Na téma Folie. (6h tance denně)
- 27.-31.10.2008 Týden barokní tvorby pod vedením Beatrice Massin (FR)
- 31.1.2009 – Galliarda – rock´n´roll 16.století pod vedením Hanky Tillmanové. (7h). Praha.
- 11. - 15.2.2009 - Academie de Sable: Barokní tanec pod vedením Bérengére Bódenan (Fr.).
- 28.2.2009 – Seminář Noha ve vzduchu (renesance) pod vedením Hany Tillmanové. (7h.). Praha.
- 17. – 19.4.2009 - Zapomenuté tance barokních mistrů – seminář barokního tance IV. Pod vedením MgA.Hany Slačálkové. Mělník. Škola starého tance.
- 30.4 – 3.5.2009 – Týden barokní tvorby: pod vedením Béatrice Massin (FR): barokní tanec a tvorba. 18h.
- 5. – 11.7.2009 - Výbava historického tanečníka, Nadějkov. Pod vedením: František Dofek, Marie Kinsky, Marie-Claire Le Corre (FR). (7h tance denně).
- 28.11.2009 - Balletto "So ben mi chi ha buon tempo" – renesanční tance ve stylu Cinquecento pod vedením Hany Tillmanové. (7h.).
- 10. - 14.2.2010 - Academie de Sable: Baronkní tanec pod vedením Francoise Denieau (Fr.).
- 9. - 11.7.2010 - Letni seminář Starý tanec tady a teď - Společenský repertoár 1450 - 1890, Hrad Švihov.
- 9. - 13.2.2011 - Academie de Sable - Barokní tanec pod vedením Francoise Denieau (Fr).
- 17.-18.3.2012 - Seminář barokního tance, Praha (Andrea Miltner).
- 27. - 29.9.2012 - Kurz renesančního tance, Kutná hora (Katka Klementová).
- 17.-18.11.2012 - Seminář barokního tance, Praha (Andrea Miltner).
- 2.12.2012 - Barokní principy v současné tvorbě, Praha Hamu (Béatrice Massin, Fr).
- 13. - 14.4.2013 - Seminář barokního tance pod vedením Františka Dofka, Praha. (10h).
- 4.7.2013 - Stáž barokního tance pod vedením Andrey Miltnerové (GB/CZ) (2h).
- 6. - 13.7.2013 - Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Taneční třída u Diana Scrivener (GB) - renesanční italské tance (7h) a František Dofek (CZ) s barokním tancem (24,5h).
- 17. - 24.8.2013 - Letní seminář Starý tanec tady a teď, Společenský repertoár 16. - 19.století. Pedagogové: František Dofek, David Biedermann, Adéla Jelínková, Hana Major Sládková, Jan Drahokoupil a Tomáš Suchomel. (58h starého tance).
Naposledy editováno 19.02.2014 16:20 uživatelem Frodo

Osobní galerie

 
version released