fojt Zdeněk Krakovský z Kolovrat III.

fojt Zdeněk Krakovský z Kolovrat III.

syn fojta Zdeňka Kolovrata-Krakovského druhého, jenž jest novodobým potomkem slovutného Albrechta staršího z Kolovrat.

Počátky slavného rodu pánů z Kolovrat se pojí se jménem obce Kolovraty, jež spadá nyní pod velké město pražské. Za panování krále Jana z Lucemburku, i jeho syna, císaře Karla, ves náležela do rukou pánů z Janovic, od nichž rod kolovratský počíná. Zde v historii poprvé nacházíme jméno Albrechta výše zmíněného, hejtmana vogtlandského, jenž na dvoře císaře spolu s komorníkem Buškem věrně sloužil a titul šlechtický si tak po zásluze vydobyl.

Od těch časů se jméno pánů z Kolovrat vine jako zdobná nit dějinami českých zemí. V duchu rodového hesla "Věrně a stále!" po boku králů i císařů stáli, velká města zkrášlovali, péče lesní stále dbali, lidu svému naslouchali, až do dnešních časů.

Osobní galerie