Johanka Králová z Dobré vody

Johanka Králová z Dobré vody

Johanka jest dcerou Mikuláše Krále z Dobré vody, jenž jest vlastníkem tvrze Hořejší Dobrá voda u Hořic. Její otec se l. p. 1448 zúčastnil dobývání Prahy s Jiřím Poděbradským.
Provdána jest za Bransuda Straku z Nedabylic, jemuž povinula syna Petra a dceru Kateřinu.

Osobní galerie