Kamila z Vlčí Hory

Kamila z Vlčí Hory

Panna Camilla – dcera Vácslava Podhradského z Vlčí Hory,
anýbrž z rodiny Podhradských z Vlčí Hory a na Bělči,
která pochází ze staré české vladické a rytířské šlechty z 15tého století.
Původním sídlem jest tvrz Vlčí Hora, dvůr, jehož držitelé povinni byli službou manskou ke Hrádku Křivoklátu. Sídlem zemanským bývala Vlčí Hora ode dávných dob.
S postupem času rodina Podhradských vlastnila tvrz Běleč s dvorem i vsí, kterou ovšem pro zaokrouhlení a zcelení panství Karlšteinského učinil purkrabě karšteinský Šebestián Markvart z Hrádku smlouvu s dotčeným Podhradským, tak, že tento obdržel městečko Krásnou Horu a za to tvrz i vsi Bělče ke hradu Karšteinu postoupil.
Poté dostal Vácslav starší Podhradský zboží Dubanské, tedy tvrz Dubany s dvorem a vsí s mlýnem, které bylo později opět prodáno.
Posledním majetkem jest tvrz Lorecká s pivovárem, sladovnou, haltéřem, štepnicí a chmelnicí, která byla postoupena Vácslavovi Podhradskému Zdislavem Zvířetickým z Vantenberku.

Jelikož Vácslav Podhradský z Vlčí Hory již stár byl, a jediné dcery jakožto dědičky měl, zůstavil opatrovnictví pro svou dceru i jmění a tímto jmenoval svého blízkého přítele - Hynka Horu z Ocelovic.

Osobní galerie