O skupině SHŠ Fortuna

SHŠ Fortuna byla založena roku 1989 sportovním šermířem a milovníkem historie Jiřím Staňkem, který se stal na mnoho let jejím hlavním vedoucím.

Pod jeho vedením se skupina zdárně rozvíjela a například v roce 1996 již čítala na 30 členů sdružených ve čtyřech samostatných oddílech (šerm, střelba z horkých zbraní, lukostřelba, tanec).

V roce 1998 se SHŠ Fortuna stala občanským sdružením.

Od roku 2005 až do současnosti je vedoucím skupiny Pavel Hora.

Postupem času až do dnešních dnů se skupina jako celek, tak i samotní její členové stále zdokonalovali ve svém umění a vybavenosti.

V současnosti i přes zachování názvu se již spíše pokládáme za spolek příznivců vojenské historie a velmi si zakládáme na znalosti dobových reálií a hmotné kultury.

Naši členové se neustále vzdělávají a pravidelně zúčastňují tematických kurzů a seminářů (tanec, šerm, odívání, historie atd.)

Většina členů je vybavena vlastními historickými stany a k tomu odpovídajícímu vybavení ležení, výstroje a výzbroje.

Jsme zapojeni do několika historicky tematických projektů jako např. Civitas Pragensis, Pražský svaz, Arkona a další.

Zabýváme se několika obdobími:

 • Slované (9.st Velká Morava)
 • Doba Karla IV. (14st.)
 • Husité (městská hotovost Starého města pražského)

Nabídka vystoupení

Vystupování na městských oslavách a slavnostech, společenských a kulturních akcí, dětských dnech, v rámci programů dětských táborů atd.

Nabídka pro rok 2012

Vystoupení je pojato jako naučný program zahrnující ukázku civilního a vojenského života z období:

 • Slovanů (10. století),
 • šlechty druhé poloviny 14. století,
 • městské hotovosti Starého města pražského v první polovině 15. století (Husité).

POZOR! Nejedná se o divadlo ani scénický šerm.

Celá akce trvá 4 hodiny, kdy jsou členové skupiny po celou dobu k dispozici divákům ohledně otázek týkajících se výstroje, výzbroje a běžného táborového vybavení.

Návštěvník (divák) má možnost si vše osahat, potěžkat a vyzkoušet.

Zároveň je možná ukázka přípravy dobových pokrmů a případná ochutnávka ze strany návštěvníka akce.

Nástin programu

 1. Na konci první hodiny ukázky typických zbraní starých Slovanů a ukázky lukostřelby.
 2. Na konci druhé hodiny ukázky zbraní rytířů druhé poloviny 14. století a vysvětlení bojové techniky meč a štít.
 3. Na konci třetí hodiny přednáška o palných zbraních a praktické ukázky střelby městské hotovosti starého města pražského.
  Poznámka ohledně bezpečnosti:
  Všechny palné zbraně mají tormentaci ze státní zkušebny včetně zkušebního protokolu.
 4. Na závěr celé akce ukázka tanců z konce 15. století.

Ceny: Dle požadavků a náročnosti provedení.

Program jsme schopni přizpůsobit individuálním požadavkům případných zájemců.

Za SHŠ Fortuna Pavel Hora