Husité

Husitství (někdy také husitské války, husitská revoluce) představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníci, teprve později začali používat i označení husité, které bylo zprvu pejorativní a později utrakvisté.

Naším primárním účelem je vytvoření obrazu pražského měšťanského prostředí 20. a 30. let 15. věku. Za cíl si klademe co nejvěrnější ztvárnění části pražské městské hotovosti v průběhu husitských válek. Jádrem naší činnosti je realizace střelců z palných zbraní a kuší jako součásti pěšího šiku a vojenského ležení. Spolupracujeme s projektem Pražský svaz a Civitas Pragensis http://civitas-pragensis.cz/

To, čeho se snažíme dosáhnout v rámci námi užívané hmotné kultury je historická autentičnost. Čili, aby to, čím se obklopujeme bylo svou podobou nejlépe k nerozeznání od dobového tovaru. Jsme si vědomi, že tento požadavek nelze beze zbytku naplnit. Jednak díky omezenosti samotného historického poznání a jednak kvůli náročnosti rekonstrukce výrobního procesu. Naší snahou, ale je neustále zdokonalovat jak vlastní povědomí o dané problematice, tak samotnou výbavu.

Výzbroj střelců:

  • Kuše
  • Píštala (ručnice)
  • Hákovnice
  • Bombarda
  • Tarasnice
  • Poboční zbran, nejčastějí tesák