Raný středověk

9. století se pomalu blíží ke svému sklonku a středu Evropy vládne kníže Svatopluk, někdy nazýván i králem, slovanský vládce Velkomoravské říše.

Dosud nikdy nepoznala Velká Morava takový rozkvět a rozmach. Mezi lidem stále trvají prastaré pohanské zvyky, nobilita se přiklání ke kříži, avšak pomalu a často spíše politicky než vnitřně.

Obchody čile běží, k ostatním Slovanům, Frankům i Byzantincům vyjíždějí kupci i poselstva. Velká říše si však žádá armádu, vojáky a jejich velitele, správce a úředníky, žádá si a má propracovaný systém, který pak jednou převezmou Čechy, Polsko i Uhry.

Páteří toho systému je obrovská knížecí družina, vybraní bojovníci, kteří jsou po menších družinách pod vedením svých předáků prodlouženou paží knížete všude, kde je to potřeba.

Odění:

 • lněná košile a kalhoty
 • dále vlněný tuniky
 • kožené boty + ovinky nebo vlněné návleky převázaný karetkou nebo řemínkem
 • vlněná nebo plstěná čapka
 • opasek vázací nebo s přezkou
 • vlněný plášť nebo další tunika

Výstroj:

 • prošívaný nebo plstěný krzno
 • kožená zbroj nebo na hrudní plát přivázaný železný destičky a pro nobilitu zbroj kroužková
 • přilbice (železná, kožená, provazová)
 • štít vyrobený z prken nebo proutí, s úvazem na předloktí. "Bez umba (středová puklice)"!!!

Výzbroj:

 • kopí ovládané jednou rukou s kombinací štítu nebo kopí ovládané oběma rukama
 • oštěpy se kterými se zahajoval boj
 • sekery
 • meče
 • nože
 • luky a šípy
 • ruční praky

Vybavení:

 • souprava na rozdělání ohně (ocílka, pazourek, troud, práchno)
 • keramika a výrobky ze dřeva
 • kotlíky a slezské misky